KOOLITUSED 2019-01-02T13:32:11+00:00

Hea külaline!

Kui sa mind veel ei tunne, siis kirjutan paari sõnaga endast ja oma tegemistest. Oma värvika elu jooksul on mul õnnestunud aktiivset müüki teha alates aastast 2002. Olen kogenud omal nahal kõiki müügiinimese võimalikke möödapanekuid ja eksimusi. Näinud paljude ettevõtete arnengut ja raskuste ületamist. Olen elanud oma elu pidevas enesearendamises. Oman kogemust väga erinevate valdkondade müügi- ja turundustegevuste koordineerimises. Oma tugevuseks pean ma paindlikkust ehk võimet teha koostööd väga erinevate isiksustega. Olen positiivse ellusuhtumisega ja suudan seda hoiakut ka teistele edasi anda. Minu peamine fookus on müügikoolituste tegemine ja ettevõtete nõustamine müügi ja turunduse alal.

Müügikoolitusel osalemine võib anda kaks erinevat efekti, olenevalt osaleja taustast:

1) „Ma tean, et ma ei tea“ – tuleb koolitusele avatud meelega ning saab uusi teadmisi. Mõistab, et saab uute teadmistega oluliselt oma müügitulemusi parandada. Peale koolituse läbimist alustab koheselt värske teadmispagasi kasutamist ning modifitseerib oma harjumuspäraseid tegevusi. Peale koolitust jätkab enesearendamist.

2) „Ma tean, et ma tean“ – pikalt müügimaastikul tööd teinud inimene, kellel on välja kujunenud oma tööstiil, on teadlik olulistest müügitöö elementidest, kuid väldib ebamugavaid tegevusi. Koolituse käigus tuletame meelde eelnevalt õpitud põhitõed, millest johtuvalt tekib arusaamine, et tehes ühesuguseid tegevusi, saab ühesuguseid tulemusi. Lõpp-tulemusena tekib valmidus juurutada uusi ja kasulikke harjumusi.

UUDISKIRI