KOOLITUSED2019-11-26T11:08:45+02:00

Hea külaline!

Kui sa mind veel ei tunne, siis kirjutan paari sõnaga endast ja oma tegemistest. Oma värvika elu jooksul on mul õnnestunud aktiivset müüki teha alates aastast 2002. Olen kogenud omal nahal kõiki müügiinimese võimalikke möödapanekuid ja eksimusi. Näinud paljude ettevõtete arnengut ja raskuste ületamist. Olen elanud oma elu pidevas enesearendamises. Oman kogemust väga erinevate valdkondade müügi- ja turundustegevuste koordineerimises. Oma tugevuseks pean ma paindlikkust ehk võimet teha koostööd väga erinevate isiksustega. Olen positiivse ellusuhtumisega ja suudan seda hoiakut ka teistele edasi anda. Minu peamine fookus on müügikoolituste tegemine ja ettevõtete nõustamine müügi ja turunduse alal.

Müügikoolitusel osalemine võib anda kaks erinevat efekti, olenevalt osaleja taustast:

1) „Ma tean, et ma ei tea“ – tuleb koolitusele avatud meelega ning saab uusi teadmisi. Mõistab, et saab uute teadmistega oluliselt oma müügitulemusi parandada. Peale koolituse läbimist alustab koheselt värske teadmispagasi kasutamist ning modifitseerib oma harjumuspäraseid tegevusi. Peale koolitust jätkab enesearendamist.

2) „Ma tean, et ma tean“ – pikalt müügimaastikul tööd teinud inimene, kellel on välja kujunenud oma tööstiil, on teadlik olulistest müügitöö elementidest, kuid väldib ebamugavaid tegevusi. Koolituse käigus tuletame meelde eelnevalt õpitud põhitõed, millest johtuvalt tekib arusaamine, et tehes ühesuguseid tegevusi, saab ühesuguseid tulemusi. Lõpp-tulemusena tekib valmidus juurutada uusi ja kasulikke harjumusi.

Ainult harjumus viib võiduni!

Kuidas harjumus tekib? Ilukirurg dr. Maxwell Maltz jõudis 1950 aastal veendumusele, et patsiendil kulub 21 päeva aega oma uue välimusega harjumuseks. Minimaalne aeg mõistusel adopteeruda muutusega ja see omaks võtta. Maagiline number 21 on kuni tänaseni olnud harjumuse juurutamise ajaks. Dr. Phillippa Lally jõudis aastal 2009 oma uuringus uute harjumuste juurutamisel tulemusele, et uue harjumuse kinnistumiseks kulub keskmiselt 66 päeva. Üks on selge, ühe koolituspäevaga ei juhtu kellegi elus midagi peale kerge emotsiooni tõusu. Järgmised kaks nädalat on määrava tähtsusega periood. Minu koolituse sihiks on luua raamistik, süsteem ja kestev harjumus. Selleks peab osaleja võtma vastu otsuse õpitut proovida ja anda tagasisidet muutustest.

Võlutablett

Olgu õnnistatud see hetk, mil Itaalia majandusteadlane Vilfredo Pareto aastal 1897 oma uuringus avastas 80:20 printsiibi. Huvitav seaduspärasus, mis selgitab suhete põhjuste/sisendite/töö ja tagajärgede/väljundite/tulemuste vahel. 20% klientidest toovad ettevõttesse 80% käibest. 20% müügiinimestest müüvad 80% tulemusest. 20% tegevusi toovad 80% tulemusi. Kõik saavad aru, et paljude erinevate tegevuste tegemine ei ole efektiivne ja kulutab sinu energiat. Mis on aga need 20% tegevustest sinu müügipäevas, mis sulle edu tagavad? Üks kõik, kui sügavale psühholoogiasse ja neuroteadusesse sa ka ei kaevuks, jõuad sa lõpuks tagasi algusesse ja mõistad, et võlurohtu pole olemas. Küsimus on ainult selles, kuidas võita iseennast tegemaks tegevusi, mis pole mugavad.

SAADE “MÜÜGIMINUTID” ÄRIPÄEVA RAADIOS

Jälgi minu koolituste infot uudiskirjas: