Müügiakadeemia

Alustasin müügikoolituste pakkumisega aastal 2016. 
Järgneva 8 aasta jooksul olen koolitanud alustavaid ja edasijõudnud ettevõtjaid. 
Olnud partneriks paljudele müügitiimidele nendes süsteemsuse ja järjepidevuse loomisel.
Juurutanud müügitarkvara Pipedrive ja koolitanud selle kasutajaid. 
Mind on kutsutud inspiratsiooniesinejaks paljudele konverentsidele. 
Olen jaganud teemad milles olen kompetentne ja kõige värskemate teadmistega kolme gruppi.

Koostan koolitusplaani vastavalt kliendilt saadud sisendile. 
Mis teemad vajavad tähelepanu ja mis järjekorras nendele lähenema peame.

Persoonibrand

Kuidas teadlikult kujundada oma kuvandit. Olla leitav ja jagada väärtuslikku informatsiooni. Koguda süstemaatiliselt profesionaalseid järgijaid.

Veenmine

Kuidas mõjuda ja veenda ennast übritsevaid inimesi sinuga nõustuma ja sinu pakutava toote või teenuse väärtust mõistma. Mis on müügipsühholoogia parimad praktilised tegevused?

Süsteemid

Kõik eelnev ei saa toimida ilma järjepidevuseta. Selleks et olla järjepidev tuleb võtta abiks tehnilised tööriistad. Mis on tänase maailma parimad töörisstad ja kuidas neid kasutusele võtta?

Paneme teie tiimi kooloituse kokku koos. Anna palun endast märku ja võtan sinuga ühendust.